Styrelseuppdrag

På senare år har jag tillfrågats om jag vill ingå i olika styrelser. Jag blir väldigt smickrad när någon frågar och jag tackar oftast ja …

Jag är:

  • Styrelseordförande i Sundbybergs & Spångaortens Biodlareförening, sedan 2017. Från 2015 var jag sekreterare i föreningen.
  • Styrelseordförande i HonungsKraft ekonomisk förening, sedan 2018.
  • Styrelseledamot i Biodlarna, Stockholms Läns Biodlardistrikt, sedan 2018. Jag fick förnyat förtroende för 2 nya år i samband med årsmötet den 8 februari 2020 och för 2 nya år i samband med årsmötet den 5 februari 2022.
  • Styrelseledamot i Svenska Bin, 2015-2018, och igen från årsmötet i april 2022.

– gör det enkelt och roligt att leva sunt!